Slettafossen

Den kraftfulle Slettafossen finner i nærheten av Verma. Her er godt tilrettelagt med gangbro, kiosk og flere utkikspunkt.